Su Nedir?

TANIM

Sağlıklı bir su, berrak, renksiz, kokusuz, tortusuz olmalı, toksit maddeler içermemeli, bakteriyolojik açıdan temiz olmalı, kimyasal yönden içerdiği mineraller, “gıda maddeleri” tüzüğünde belirtilen sınırları aşmamalıdır.

SULARIN SINIFLANDIRILMASI

A- DOĞAL KAYNAK SULARI: Yeraltında toplanan ve bir çıkış noktasından kendiliğinden sürekli olarak akan Kimyasal ve Bakteriyolojik yönden uygun nitelikli sulardır. B- İÇME SULARI: Yeraltında toplanan, kendiliğinden yüzeyde akan veya yeraltından uygun tekniklerle çıkarılarak halkın kullanımına sunulan Kimyasal ve Bakteriyolojik açıdan gerekli şartları taşıyan sulardır. C- İŞLENMİŞ İÇME SULARI: İdeolojik koşullar, uygun toprak derinliklerinde toplanan Sağlık Bakanlığı’nca uygun görülen teknik yöntemlerle çıkarılan ve kirlenme riski olmayan yer altı sularının bakanlıkça uygun görülen, dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemlerle minerallerimin eksiltme veya aktarılması suretiyle parametreleri “gıda maddeleri tüzüğü”ne uygun hale getirilen sular. D- İŞLENMİŞ KAYNAK SULARI: Jeolojik koşulları uygun toprak derinliklerinde toplanan çıkış noktasından sürekli olarak kendiliğinden akan, Bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemlerle parametrelerin arttırılması ve eskitilmesi yöntemi sonunda işlenen suyun parametrelerinin yönetmelikteki ilgili tablonun sınırları içerisinde uygulanmış halidir. E- DOĞAL MADEN SULARI: Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde, uygun ideolojik koşullarda doğal olarak oluşan litresinde en az 1000 miligram çözünmüş mineraller bulunduran, doğal yapısında Karbondioksit ve radyoaktif elementler ihtiva eden yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya uygun tekniklerle çıkarılan , klinik yönden şifa etkileri, Bakanlıkça tescilli parametreleri yönetmelikteki tabloya uygun sıcak veya soğuk yer altı suları. F- İŞLENMİŞ MADEN SUYU: Doğal maden suyunun mineral değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle parametrelerinin değiştirilmiş şekli. G- YAPAY SODA: Uygun özellikteki sulara mineral tuzları ilave edilerek hazırlanan ve Karbondioksit ile gazlandırılmış sular. H- DÜŞÜK MİNERALLİ – OLİGOMETALİK SULAR: Toplam minerali Litrede 1000 miligramdan az olmasına rağmen maden sularının diğer özelliklerine sahip sular. I- TIBBİ SULAR: Sınır değerlerinin üzerinde florid veya radyoaktif madde içeren, Bakanlığın özel izni ile işletilen ve doktor tavsiyesi ile kullanılan sular.
SUYUN KALİTESİ

İyi ve sağlıklı bir su toksit maddeler içermemeli. Berrak, kokusuz ve tortusuz olmalı, sıcaklık ve debisi sabit olmalı. Kaptaj ve depo hijyenik olmalıdır.
Kimyasal ve Bakteriyolojik yönden içerisinde insan sağlına zararlı olabilecek maddeler içermemelidir.
SATIN ALDIĞINIZ KAYNAK SUYUNA DİKKAT EDİNİZ

BİRİNCİ SINIF DOĞAL KAYNAK SULARI:

Suyun etiketinde Kaynak Suyu ibaresi ile , tüm etiketin yazıları ve kendisi mavi ve tonunu şart koşmuştur.

İKİNCİ SINIF İÇME SULARI: 

Etiketin rengi sarı tonları olma şartı vardır ve üzerinde içme suyu ibaresi şartı getirilmiştir.(Kaynak Suyu değildir.)

ÜÇÜNCÜ SINIF İŞLENMİŞ İÇME SULARI:

Etiketin rengi kahverengi tonlarıdır ve üzerinde “işlenmiş içme suyu” ibaresi şartı getirilmiştir.(Kaynak Suyu değildir.)

SUYUN TADINA ALDANMAYIN!
Yapay işlemlerden geçirilerek sertliği alınan sular sağlığınıza bir yarar sağlamamaktadır. Uzmanlar tarafından tansiyon, kalp ve böbrek hastalarına ve gebelik halindeki hanımların bu tür suoları kullanmamaları tavsiye edilmektedir.İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SERT SULAR FAYDALI MIDIR? YOKSA ZARARLI MI?

TOPLAM SERTLİK: Sert sularda sabun sarfiyatı fazladır, ısıtma tekniği ve mutfak işleri bakımından elverişli değillerdir. Çok yumuşak sular ise agresif etki yaparlar ve yavan bir tada sahiptirler. Ayrıca sert suları içen bölgelerde yaşayan insanların, kalp ve damar hastalıkları risklerinin, yumuşak suları içen bölgelerde yaşayan insanlara göre çok düşük olduğunu gösteren tıbbi istatistikler de vardır. Bu nedenle içme sularının çocuk, genç, yetişkin, yaşlı insanlar için içilebilir sertlikte olması gerekmektedir. Sert suların her zaman kalp ve damar sağlığını koruyucu, kemik erimesini önleyici, kemik yapısını güçlendirici ve zeka gelişimini hızlandırıcı gibi özellikleri tıbbi uzmanlar tarafından da kabul görmüştür.

SU SERTLİĞİ 
Suyun sertliği öncelikle kalsiyum ve magnezyum tuzlarına bağlıdır. Bu iki element çeşitli çözünürlüklerde pek çok tuz oluştururlar. Su sertliği genelde kalsiyum (Ca²) ve magnezyum (Mg²) olarak düşünülse de bazı diğer metallerin tuzları da suda sertlik oluşturabilir. Genellikle su sertliği kalsiyum karbonat (CaCO3) olarak ifade edilir.
Su sertliği geçici ve kalıcı olmak üzere iki türdür.
Geçici Su Sertliği: Sudaki geçici sertlik çözülebilir kalsiyum ve magnezyum bikarbonatlarından kaynaklanır. Geçici sertlik ısıtılma yoluyla karbonatlara dönüştürülerek uzaklaştırılabilirler.
Kalıcı Su Sertliği: Isı etkisi ile uzaklaştırılamayan kalsiyum ve magnezyum tuzlarıdır.
Suda geçici sertlik ile kalıcı sertliğin toplamına toplam sertlik denir

Sertlik Birimleri: 
1 Fransız Sertliği: 10 mg/L CaCO3
1 İngiliz Sertliği: 14.3 mg/L CaCO3
1 Alman Sertliği: 17.8 mg/L CaCO3

İçme suyunun nitelikleri:
-Su; kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır.
sular fenolik madde,siyanür amonyak, nitrat içermemelidir. Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Demir, Nitrat gibi diğer kimyasal maddeler yönetmelikte belirtilen sınırlarda olmalıdır.
-Su; hastalık yapan mikroorganizma içermemelidir.
Suya ,dışarıdan herhangi bir etkenle karışan Vibrio Cholera, Salmonella, Thyphi, Koliform gibi mikroorganizmalar suda bulunmamalı. .
-Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır.
Arsenik, kadmiyum, krom, kurşun, civa gibi bazı kimyasallar ile baryum, nitrat, florür, amonyum gibi bazı kimyasalların sınır değerlerin üzerindeki miktarları sağlığa olumsuz etki gösteren maddelerdir.
Doğal kaynak suları jeolojik şartları uygun toprak derinliklerinde toplanan ve çıkış noktasından doğal ve sürekli olarak akan sulardır.
Doğal kaynak suları, suyun kaynağından teknik ve sağlıklı şekilde alınarak , her türlü kirlenmeye mani olacak ve dışardan içine hiçbir şey sızmayacak tarzda inşa edilen bir kaptaja alınır. Kaptaj suyun çıkış noktasına gelecek şekilde yapılır. Kaptaj camdan veya suyun niteliğini bozmayacak bir maddeden yapılmış, açılır kapanır şekilde ayrılmış, suların toplandığı oda ve bir manevra odasından oluşur.
Kaptajda depolanan suyu depoya akıtmak için , suyun fiziki ve kimyasal niteliklerini bozmayacak bir maddeden yapılmış isale hattı kullanılır. Su kaptajdan depoya gerekli sıhhi ve teknik tedbirler alınarak cazibe ile akıtılır.
Kaynaktan doluma kadar su ile temas eden bütün yüzeyler ve kullanılan aletler suyun niteliğini bozmayacak ve sağlığa zarar vermeyecek malzemeden yapılır.
Kaynaktan gelen su ozonlanıp çeşitli filtrelerden geçirilir ve 19 L polikarbon damacanalara ve 0.5, 1.5, 5, 8, 10 L polietilentetrafitalat (PET) şişelere dolumu yapılır.

DOĞAL KAYNAK SULARI EVLERİNİZE KADAR GELİRKEN HANGİ AŞAMALARDAN GEÇER ?

· kaynak suyu hertürlü kirlenmeyi önlemek ve suyun isale hattına taşınmasını sağlamak için kaptaja alınır. Kaptaj manevra odası ve suyun biriktiği bölüm olmak üzere ikiye ayrılır..
kaptaj, insan, hayvan, yağmur ve sel suları vb. dış etkenlerden kaynağın korunmasını sağlar.
Kaptajın manevra odasında bulunan ve vanalarla kontrol edilen isale hattı girişine, kaynak suyu verilir. İsale hattı, yönetmeliklere uygun standartta, bakteri üretmeyen borularla döşenmiş olup, kaptajdan fabrikaya kadar bu hat 12km’dir.
İsale hattı ile fabrikaya gelen su, tortu filtresinden geçerek. Depolarda dinlendirilirler. Dinlenen su, güvenlik amaçlı filtrelerden geçtikten sonra paslanmaz tanklara alınır. Burada ozonlanarak doluma gönderilir. Dolum, tam otomatik makinelerde , el değmeden ve hijyenik şartlarda yapılarak, güvenilir bir şekilde müşteriye ulaşması sağlanır.

BOŞ DAMACANALARIN DEZENFEKTE EDİLMESİ
Müşterilerimizden, fabrikaya gelen bütün boş damacanaların, önce içerisinde koku veya yabancı madde olup olmadığı kontrol edilir. Uygun olmayan damacanalar bir daha kullanılmak üzere ayrılır. Uygun damacanalar yıkama makinesine alınır. Yıkama makinesinde sırayla şu aşamalardan geçirilir.

1. İlk durulama
2. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı deterjan ile 70ºC’de yıkama
3. Durulama
4. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylıdezenfektan ile dezenfekte etme
5. Durulama
Son olarak ozonlu su ile de durulanan damacanalar doluma hazır hale gelir.

OZONLAMA NEDİR ? NEDEN YAPILIR ?
Su ,dolum esnasında hava ile temas edeceğinden bakteri alabilir ve tüm yapılan dezenfekte işlemleri boşa gidebilir. Bu bakteriler hızla çoğalarak sağlığa zarar verebilir. Dolayısı ile dolum esnasında bakterilerin suya karışmasını engellemek amacı ile ozonlama yapılır.
Kapağı kapatılan ve hava almayan bir Polikarbon şişede ozon havanın sıcaklığına göre bir sürede parçalanarak tekrar Oksijen (O2) halini alarak suya karışır.
Ozonlama işlemi kaynak suyunun müşteriye gidene kadar hijyenik şekilde kalmasını sağlamak maksadıyla yapılır.

· KAYNAK SUYUNU TERCİH EDİN 
Piyasada işlenmiş su ve DOĞAL KAYNAK SUYU adı altında iki tür su bulunmaktadır. İşlenmiş sular büyük markaların güvencesi ile üretilseler de sonuçta kuyu suyudur. Üretici suyun yapısı ile mineralleri ile istediği gibi oynadığı bir sudur. Bu sular çok büyük aksilikler olmadığı taktirde tatları aynıdır.
Kaynak suları ise hiçbir müdehaleye gerek duyulmaksızın (Ozonlama hariç) en doğal hali ile müşterilere ulaşır. Mevsimsel olarak suyun tadında azda olsa değişmeler görülebilir.

· BİLİNEN , TANINAN , GÜVENİLİR FİRMALARIN ÜRÜNÜNÜ TERCİH EDİN;
Suyun tadı kalitesinin tek göstergesi değildir. Bakterilerin üremesi için ideal bir ortam olan suların sadece el değmeden doldurulması yeterli değildir. Bakterilerin yaşamasını çoğalmasını ve hatta suya girmelerini engelleyen ozonlama yapılmalı , geri dönüşümlü polikarbon şişelerin Sağlık Bakanlığının talimatlarına uygun dezenfekte edilmesi ve iyi durulanması sağlanmalıdır. Ozonun etkisi bir süre sonra yok olacağından şişenin kapağı hava almaması gerekmektedir.

· SAĞLIĞINIZ VE GÜVENLİĞİNİZ İÇİN, BUNLARA DİKKAT EDİN;
– Şişede kabartma olarak bulunan marka ile etiket üzerindeki marka aynımı ?
– Aynı ise emniyet bandı ve kapaktaki marka ile tutuyor mu ?
– Bayi emniyet bandını ve kapağı açacaksa sizin nezaretinizde açıyor mu ?
Bütün bu soruların cevabı evetse ve bu marka da güvendiğiniz bir su ise rahatlıkla içebilirsiniz. Suyu açtıktan uzun bir süre sonra (örneğin tatile gidip geldikten sonra) bu suyun ozon etkisi kaybolacağından ve bakteriler için elverişli bir ortam yaratacağından kullanmayınız.
Damacanaların içine yabancı madde atmayınız , meyve suyu , limonata yapmak , turşu kurmak gibi işlerde kullanmayınız.Küflü ve ağır kokulu ortamda uzun süre tutmayınız.
Bayinizden veya suyunuzdan şüpheleniyorsanız hemen tüketici danışma hattını arayınız.Bir yetkili mutlaka dairenize kadar gelip ilgi gösterecektir.

UNUTMAYINNIZ Kİ UCUZ DİYE ALINAN ÜRNLERİN SAĞLIĞINIZI BOZDUĞUNDA , SAĞLIĞINIZI GERİ KAZANIM İÇİN DAHA FAZLA MALİYETLERLE KARŞILAŞABİLİRSİNİZ. SAĞLIĞINIZLA OYNAMAYIN.

· SUYUN MİNERAL ÖZELLİKLERİNE DİKKAT EDİNİZ
Piyasada ki bazı sular hijyen ve güvenirlilik açısından tam not alsalar da sağlığınız için olumsuz bir etki yapmasalar da mineral açısından zengin değilse fazla bir katkısı da olamaz.(bknz sularda sertlik) Suyun içindeki mineral zenginliği ile sertlik doğru orantılıdır. Minerali bol olan su sert sudur.

· BAYİLERİN HİZMET KALİTESİNE ÖNEM VERİNİZ

Bayi çalışanları genellikle ev hanımları ile muhatap olduklarından ve yeri geldiğinde suyu mutfağımıza kadar taşıdıklarından dolayı güvenilir , güleryüzlü , bakımlı , ve bilgili kişilerden oluşmalıdır. Su siparişi verildiğinde mutlaka ne kadar süre sonra evinizde olacağını sorgulayın.Zira hiç kimse günlük programını su beklemek için değiştirmek zorunda kalmamalı.

Paylaşın